Mohylová ulice v Plzni i navazující most jsou opraveny

01. července 2020 15:22, Mgr. René Zeithaml

Od poloviny června 2020 se jezdí po opravené silnici II/233 Mohylová ulice v Plzni, úsek Masarykova – Stará cesta včetně navazujícího mostu přes řeku Úslavu.

Akce byla zahájena 29. dubna 2019 a jedná se o společnou investici Plzeňského kraje (zajišťovanou prostřednictvím SÚS PK), města Plzně a společnosti Vodárna Plzeň. Celkové náklady na opravu mostu i silnice činí 92 mil. korun, z čehož podíl SÚS PK činí řádově 30 mil. korun, města Plzně 16 mil. korun a Vodárny Plzeň 46 mil. korun.

Záměrem celého projektu byly stavební úpravy silnice II/233 v úseku mezi ulicemi Masarykova a Stará cesta o celkové délce 466 m a rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu. „Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace včetně nového šířkového uspořádání, úpravy zastávkových zálivů MHD, vybudování chodníků a parkovacích stání, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací, veřejného osvětlení, světelné signalizace a provedení vodorovného dopravního značení,“ vyjmenovává náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. Součástí stavby byla rovněž kompletní obnova dešťové a splaškové kanalizace a vodovodních řadů.

Investice výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, komfortu jízdy a zlepšení dopravního propojení plzeňských městských částí Doubravka a Bolevec.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností STRABAG a.s. a POHL CZ a.s., zpracovatelem projektu společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.


Galerie