Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící místní poplatek za komunální odpad dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021

22. února 2021 11:04, Mgr. Irena Sinkulová

"Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící místní poplatek za komunální odpad dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021", který vypracovalo Ministerstvo vnitra, naleznete na webových stránkách MV ČR:

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-k-vydani-obecne-zavazne-vyhlasky-stanovici-mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-dle-pravniho-stavu-ucinneho-od-1-1-2021.aspx


V roce 2021 lze postupovat dle OZV vydaných v roce 2020 (tedy podle dřívějšího způsobu zpoplatnění).