Kraj podpoří vývoj aplikace pro onkologické pacienty i chytré zavlažování

obrazek
14. července 2021 07:44, Mgr. René Zeithaml

Plzeňský kraj je místem, kde vznikají a rostou kreativní a inovativní firmy. A růst budou ještě rychleji. Kraj vybrané projekty podpoří prostřednictvím pilotního programu pro začínající podnikatele.

V červnu 2021 Plzeňský kraj odstartoval pilotní ověřování svého nového inkubačního programu zaměřeného na podporu začínajících firem. Jeho cílem je zjistit, za jakých podmínek může spolupráce konzultantů se začínajícími podnikateli nejlépe přispět k úspěšné realizaci jejich podnikatelského záměru. „Účastníci inkubačního programu získají podporu odborného konzultanta, se kterým si zvolí směr dalšího rozvoje a zpracují podrobný podnikatelský plán. Každý z účastníků má zároveň možnost získat od Plzeňského kraje reálnou finanční podporu na vyřešení konkrétního technického, ekonomického či právního problému,“ upřesnila Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání.

V úterý 29. června 2021 proběhla prezentace uchazečů, kteří projevili zájem o účast ve zkušebním kole inkubačního programu. Rada programu vybrala pro pilotáž z jejich řad pět slibných projektů, které v následujících šesti měsících projdou procesem inkubace. Informace o průběhu inkubace a výstupech budou průběžně přibývat na webu inovujtevpk.cz a na sociálních sítích GetSmart,“ prozradila krajská RIS3 manažerka Jana Klementová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která za inkubačním programem stojí.

Rada programu ve složení Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání, Michaela Krechovská, děkanka Fakulty ekonomické ZČU, zástupkyně vedoucí centra podnikání a udržitelnosti, Libor Kraus, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda představenstva COMTES FHT a.s., Milan Kavka, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest a Tomáš Cholinský, ředitel SIT Port, vybrala těchto pět projektů:
Amitia smart solutions, s.r.o. - aplikace pro onkologické pacienty
Doklady Edicon s.r.o. - chytré faktury
TechConcept s.r.o. - zpětné odběrové klapky pro turbíny
Lepší.city s.r.o. - aplikace pro sběr a řešení podnětů od občanů
PlantControl s.r.o. - chytré zavlažování

Nesmírně mě těší, že jsme vybrali velmi zajímavé, různorodé projekty, které mají potenciál zaujmout i mimo region,“ dodala Jana Klementová.