Konference ISR

Konference "Inteligentní specializace regionu 2024"

11. června 2024 se v Plzni uskuteční 5. ročník konference "Inteligentní specializace regionu", tentokrát s podtitulem " Spolupráce, otevřenost a udržitelnost - příležitosti pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji". Na konferenci Vás srdečně zvou Plzeňský kraj spolu s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Konference "Inteligentní specializace regionu 2023"

3. října 2023 proběhl v Plzni již 4. ročník konference Inteligentní specializace regionu, tentokrát s podtitulem "Proč akcelerovat rozvoj a spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji".