Iniciativa INTERREG III A

13. Řídící výbor / 21.-22.2.2006

13.Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA zasedal 21. – 22.února 2006 ve Strakonicích. Byly schváleny 4 projekty podané v Plzeňském kraji.

12. Řídící výbor / 21.-22.9.2005

12.Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA zasedal 21. – 22.září 2005 ve Waldkirchenu.

10. Řídící výbor / 2.12.2004

10. Řídící výbor iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko zasedal 2.12.2004 v Marktredwitzu.

KONTAKTY - Interreg IIIA Česká Republika - Bavorsko

V následujícím dokumentu naleznete kontakty na pracovníky, kteří se zabývali implementací iniciativy Interreg III A Česká republika - Bavorsko v programovacím období 2004 - 2006

Základní informace k Iniciativě INTERREG III A Česká Republika - Bavorsko

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo k 1. červenci 2004 program Evropské komise "Iniciativa Společenství - Interreg III A Česká republika - Bavorsko pro období 2004 - 2006". Základní informace naleznete v příloze článku.