Informace k řízení Dálnice D3

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0305/I Voračice - Nová Hospoda

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0305/I Voračice - Nová Hospoda...

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0304 Václavice - Voračice

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0304 Václavice - Voračice....

Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů pro stavbu "D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou".

Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí doručil veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“.

Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení "D3 0301-0303 Praha - Václavice"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí doručil dne 4.11.2019 veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně.