Informace k administraci ubytování, výplatě kompenzačního příspěvku a důležitá upozornění pro ubytovatele

obrazek
19. dubna 2022 13:52, aktualizováno 03. srpna 2022 15:19, Mgr. René Zeithaml

Registrace a uzavření smlouvy

Pošlete vyplněnou tabulku „Ubytování“ (viz příloha) na email ubytovani-UK@plzensky-kraj.cz. Pokud ještě nejste zaevidováni v systému HUMPO (HUMANITÁRNÍ POMOC - celostátní evidence ubytovatelů a ubytovaných uprchlíků), budou Vám doručeny přístupové údaje do tohoto systému. V něm budete kontrolovat, jestli seznam osob registrovaných na KACPU (Americká 47, Plzeň), kde je zavedou do HUMPO, a u Vás ubytovaných, odpovídá skutečnosti, a budete u nich editovat dobu jejich ubytování a dále také údaje o svém ubytovacím zařízení. Údaj „ubytován do“ vyplňujte pouze až po skutečném ukončení ubytování osoby! Nebudete mít oprávnění přidávat nové ubytované osoby.

Dále Vám zasíláme návrh „Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely“. Aby mohla být smlouva vyhotovena a administrována, žádáme Vás o vyplnění zažlucených údajů. Do „bližší specifikace ubytovací kapacity“ popište stručně nabízené ubytování (sociální zařízení na pokoji/společné, kuchyně na pokoji/společná, internet, domácí zvířata ANO/NE, parkoviště,...) a zašlete nám ji společně s tabulkou „Ubytování“ na email ubytovani-UK@plzensky-kraj.cz, obojí v nezměněných formátech (smlouva – docx, tabulka – xlsx). Zbytek bude doplněn námi po komunikaci s Vámi. Tvorbu smlouvy můžete konzultovat na adrese jitka.fronkova@plzensky-kraj.cz a petra.jarosova@plzensky-kraj.cz. Po podpisu smlouvy hejtmanem Plzeňského kraje Vám zašleme tři výtisky. Dva podepsané výtisky pak zašlete poštou zpět na adresu Plzeňský kraj, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.


Výplata paušální náhrady nákladů

Výplata paušálních náhrad nákladů bude probíhat po zaevidování ubytovacího zařízení a ubytovaných osob do systému HUMPO vždy za každý měsíc zvlášť na základě exportu dat ze systému HUMPO, který budete podepsaný přikládat jako přílohu k faktuře, kterou zašlete na email posta@plzensky-kraj.cz. Faktura musí být vystavena s těmito údaji o odběrateli Plzeňský kraj, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČ 70890366, DIČ CZ70890366.


Důležitá upozornění

Ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, vyplývá ubytovateli
a) povinnost oznámit policii ČR ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování
b) vést domovní knihu
Pro splnění této povinnosti můžete využít aplikaci UbyPort na stránkách Policie České republiky
https://www.policie.cz/clanek/jak-se-prihlasim-do-ubyportu.aspx
nebo si koupit domovní knihu např. zde
Domovní kniha, ubytovací kniha pro cizince, samopropisovací - texpo-cz.cz

Soubory ke stažení