Informace

27. června 2019

Změna obsahových náplní jednotlivých živností

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Změna byla vyvolána nutností přizpůsobit právní úpravu nařízení vlády změnám, které byly provedeny předchozími novelizacemi zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zvláštní právní předpisy upravující činnosti, ve kterých lze živnostensky podnikat, nebo vylučující některé činnosti z režimu živnostenského zákona.

05. listopadu 2018

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí se stává vázanou živností

Dne 1. 12. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem dochází také ke změně živnostenského zákona spočívající v zařazení nové vázané živnosti „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

05. září 2018

Semináře pro podnikatele k pravidlům ochrany osobních údajů (GDPR)

V Plzni se dne 18. září 2018 uskuteční jeden z pěti seminářů zaměřených na problematiku ochrany osobních údajů. Podnikatelé se zde mohou dozvědět více informací o nových evropských pravidlech ochrany osobních údajů

25. června 2018

Novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - účinnost od 1. 7. 2018

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovním ruchu), která má přispět ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele v případech krachů cestovních kanceláří. Novela přináší rovněž změnu živnostenského zákona, při které je předmět podnikání stávající koncese Provozování cestovní kanceláře rozdělen na dvě části: Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb. Stávající podnikatelé v cestovním ruchu, kteří budou chtít po novele zprostředkovávat spojené cestovní služby, mají podat živnostenskému úřadu žádost o koncesi, resp. žádost o změnu koncese, do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely zákona, tj. do 1. 8. 2018.

20. listopadu 2017

Varování před rizikovými e-shopy

Evropské spotřebitelské centrum a Česká obchodní inspekce varují před nakupováním v nedůvěryhodných internetových obchodech