Informace

Paušální režim daně z příjmů

Dnem 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Tímto zákonem se nově zavádí institut paušální daně.

Zákon o realitním zprostředkování zavádí novou vázanou živnost

Nově možnost vykonávání činnosti realitního zprostředkování vztahující se na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

Otevření zbývajících služeb za stanovených podmínek

Co se bude měnit od pondělí 31. května 2021

Záměr dalšího rozvolnění protiepidemických opatření

Vláda projednala a odsouhlasila návrh dalších změn