Informace

Bankovní identita rozšiřuje možnosti využívat online služby státu

S postupem elektronizace a digitalizace veřejné správy přibývá možností, jak z pohodlí domova či vlastní kanceláře rychleji, bezpečněji a uživatelsky přívětivěji komunikovat na dálku s orgány veřejné správy a využívat elektronické služby státu.

Novela živnostenského zákona

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zahrnuje změnu 22 zákonů včetně zákona o živnostenském podnikání.

Paušální režim daně z příjmů

Dnem 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Tímto zákonem se nově zavádí institut paušální daně.

Varování před rizikovými e-shopy

Evropské spotřebitelské centrum a Česká obchodní inspekce varují před nakupováním v nedůvěryhodných internetových obchodech.

Zákaz prodeje a omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě o stanovených svátcích

Dne 1. 10. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Ve stanovených svátcích se tímto zákonem zakazuje prodej v maloobchodě a velkoobchodě a omezuje se prodejní doba na Štědrý den.