Informace

04. května 2020

Ošetřovné pro OSVČ

Žádosti budou přijímány od 11. května 2020

04. května 2020

Za zrušený zájezd mohou cestovní kanceláře vydat klientovi poukaz na náhradní zájezd

Dne 24. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronarivu označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Zákon se týká zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. U těchto zájezdů, zrušených z důvodu pandemie, může cestovní kancelář využít ochrannou dobu, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd.

04. března 2020

Zákon o realitním zprostředkování zavádí novou vázanou živnost

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se zavádí nová pravidla pro vykonávání činnosti realitních zprostředkovatelů. Činnost realitního zprostředkovatele se novou právní úpravou zařazuje do vázané živnosti „Realitní zprostředkování".

24. dubna 2020

Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a jiných aktivit

Doba do otevření některých provozoven byla zkrácena

20. dubna 2020

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

Na základě aktuální situace ohledně šíření koronaviru dochází k postupnému uvolňování vládou přijatých mimořádných opatření.