2.výzva GS 4.2.2 / 23.8.-2.10.2006

obrazek
23. srpna 2006 13:35, aktualizováno 12:35,

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském byly přijímány od 23.8.2006 do 2.10.2006, 14 hodin. O dotaci mohly žádat podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vymezené obchodním zákoníkem a splňující další předpoklady dané grantovým schématem  (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků připravený k rozdělení byl 9.803.572,- Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt mohla činit maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

 

K poslednímu dni 2.výzvy bylo na Oddělení grantových schémat doručeno 5 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou 27,26 milionů Kč. Seznam přijatých projektů naleznete v příloze.

 

V úterý 5. prosince 2006 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny k financování 3 žádosti, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace.

 

Na realizaci 3 schválených projektů bylo ve druhé výzvě rozděleno všech disponibilních 9,8 milionu Kč.

 

 

Žadatel

Název projektu

Požadovaná dotace (Kč)

Snowhill, s.r.o.

Ekosport penzion Horská Kvlida

4 594 940,00

VPÚ DECO PLZEŇ, a.s.

Pension Haydnův dům - vytvoření ubytovací kapacit pro rozvoj cestovního ruchu jižního Plzeňska

3 305 818,00

Vladimír MARUŠ - elektro

Nynice, centrum venkovské turistiky - rozšíření penzionu a výstavba stájí pro koně

1 902 814,00

CELKEM

9 803 572,00

 

Vzhledem k tomu, že byly rozděleny všechny disponibilní prostředky tohoto grantového schématu, nebude vyhlášena další výzva.

 

Manažerem GS:  Ing. Jan Přibáň,     tel.: 377 195 667, e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

Příloha:

-         celý text 2. výzvy

-         dokumentace, která byla pro tuto výzvu platná

-         elektronická žádost ELZA

-         přijaté projekty 2.výzvy

 

 

Soubory ke stažení