OP RLZ

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podporyz OP RLZ předložených v rámci 3. kola výzvy Plzeňského kraje

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 3. kola výzvy Plzeňského kraje ke grantovému schématu „OP RLZ CZ.04.1.03/ 3.3.04. 3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“.

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podporyz OP RLZ předložených v rámci 2. kola výzvy Plzeňského kraje

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 2. kola výzvy Plzeňského kraje ke grantovému schématu „OP RLZ CZ.04.1.03/ 3.3.04. 2 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“.

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podporyz OP RLZ předložených v rámci 1. kola výzvy Plzeňského kraje

Kompletní výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 1. kola výzvy Plzeňského kraje ke grantovému schématu „OP RLZ CZ.04.1.03/ 3.3.04. 1 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“.

Informace k problematice veřejné podpory v rámci Opatření 3.3. OP RLZ

Nová informace k problematice veřejné podpory v rámci Opatření 3.3. OP RLZ.

Grantové schéma Plzeňského kraje pro část Opatření 3.3. OP RLZ

Informace o grantovém schématu Plzeňského kraje pro část Opatření 3.3. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.