Digitální povodňové plány Plzeňského kraje

Digitální povodňové plány

V rámci projektu bylo zpracováno 14 digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností, digitální povodňový plán Plzeňského kraje a jeden digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností byl aktualizován...

Prezentace z 6. jednání k projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část Digitální povodňové plány

V příloze je k dispozici prezentace promítaná v rámci 6. jednání k projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část Digitální povodňové plány...

4. záznam z jednání 9.2.2012

Záznam ze 4. jednání k projektu Digitální povodňové plány, které se uskutečnilo dne 9.2.2012 na KÚPK, je v příloze...

3. záznam z jednání 15.12.2011

Záznam z 3. jednání k projektu Digitální povodňové plány, které se uskutečnilo dne 15.12.2011 na KÚPK, je v příloze...