Technická olympiáda

obrazek
20. listopadu 2018 14:24, aktualizováno 13:24, Eva Kolerusová

Soutěž týmů středních škol vedených pedagogem v řešení tematických okruhů technických  problémů.  Západočeská  univerzita  poskytuje  možnost konzultací s odborníky a nabízí využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci   musí   vytvořit  skupina  žáků  z  jedné  školy,  pomoc  jiných  subjektů  je zakázána.   Povoleny  jsou  konzultace  z  pedagogického  sboru  dané  školy a ze ZČU. Soutěžní týmy prezentují své výsledky před odbornou porotou. Technická olympiáda se koná každoročně v únoru.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:

  • gymnázia
  • střední odborné školy

Zapojené fakulty Západočeské univerzity:

  • aplikovaných věd
  • strojní
  • elektrotechnická