Svaz postižených civilizačními chorobami V ČR

obrazek
24. září 2014 14:45, aktualizováno 20. října 2014 10:18,

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014:    2 270

Předseda Krajské organizace kraj Plzeňský: Ing. Adolf Kotásek

Adresa:  Komunitní centrum, Koperníkova 15, 301 00 Plzeň

Telefon: 602 365 600

e-mail: kotaada@seznam.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus (cukrovka), respirační onemocnění (astma, alergie), onkologická onemocnění, epilepsie, roztroušená skleróza, těžké ledvinové  a metabolické choroby, osteoporóza, vertebrogenní a další onemocnění.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Odborné a sociální poradenství, kurzy, poskytování informací a další aktivity zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění, odborné rehabilitační a rekondiční programy.