Zdravotně postižení

Vyhlášení dotačního titulu - „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“

Tak jako každý rok, i v roce 2023 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“, který je vyhlášen po jednání Rady Plzeňského kraje ze dne 21. 11. 2022.

Vozíčkáři Plzeňska na 40. ročníku Memoriálu Zdeňky Hanákové

Krásný slunečný den s přáteli si vozíčkáři užili v přírodě a odjížděli domů s diplomy a oceněními za svoji snahu do Plzně.

Vozíčkáři Plzeňska na výletě v Klatovech a ve Švihově

V úterý 21. června 2022 vyjeli Vozíčkáři Plzeňska na výlet do Klatov a pak se vydali na vodní hrad Švihov.

Ozdravný pobyt vozíčkářů v Exodusu Třemošná

Ve dnech 24. až 30. dubna 2022 se 11 členů vozíčkářů Plzeňska zúčastnilo ozdravného pobytu v Exodusu Třemošná.

Vozíčkáři Plzeňska v lázních Vráž u Písku

Vozíčkáři Plzeňska od 14. do 20. února 2022 nabírali síly do dalších dnů rehabilitacemi v příjemném prostředí lázní Vráž u Písku.