Souhrnná informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2015

obrazek
29. února 2016 11:55, aktualizováno 11. února 2022 14:54,

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v období roku 2015 celkem 709 kontrol, z toho 587 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2015) a 122 jako mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a dalších subjektech.

Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 252 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 119 případech.

Soubory ke stažení