Seznam provozovatelů školicích středisek

27. dubna 2011 10:21, aktualizováno 15. dubna 2021 12:21,

Krajský úřad Plzeňského kraje podle § 53 odst. 3 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Seznam fyzických a právnických osob, kterým byla Krajským úřadem Plzeňského kraje udělena akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (provozovatelé školicích středisek), je uveden v příloze.

Soubory ke stažení