Školící střediska

Seznam provozovatelů školicích středisek

V článku je uveden odkaz na seznam provozovatelů školicích středisek, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje udělil akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Akreditace k provozování školicích středisek

Krajské úřady od 1. 4. 2008 udělují akreditace k provozování školicích středisek. V článku jsou obsaženy informace pro žadatele o udělení akreditace.