Plzeňský kraj získal certifikát systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015

obrazek
04. srpna 2014 16:14, aktualizováno 01. července 2020 15:27, Helena Nová

 

Plzeňský kraj získal v červenci 2014 certifikát systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 pro předmět činnosti „Výkon přenesené působnosti a plnění úkolů v samostatné působnosti Krajským úřadem Plzeňského kraje“. Certifikát byl platný tři roky do července 2017. V červenci 2017 získal Plzeňský kraj nový certifikát systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 s platností do 10. července 2020, v červnu 2020 tento certifikát Plzeňský kraj obhájil, byl vydán certifikát nový s platností do 10. července 2023.

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO byl zaveden na třech odborech: kancelář ředitele, dopravy a silničního hospodářství a regionálního rozvoje. Plzeňský kraj byl teprve třetím krajem, který certifikát systému managementu kvality dle normy ISO v roce 2014 získal.

Certifikační audit prováděl nezávislý certifikační orgán LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.


Soubory ke stažení