Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026

obrazek
18. února 2016 11:36, aktualizováno 15. května 2023 10:04, Ing. Václav Liška

Kraj v samostatné působnosti je podle § 43 zákona č.185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, povinen zpracovat a schválit plán odpadového hospodářství  kraje do 18 měsíců od nabytí účinnosti Nařízení vlády č.352/2014 Sb., kterým byl dne 1.1.2015 vyhlášen Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 -2024.

Na základě výsledů výběrového řízení byla zpracováním Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK) pověřena společnost ISES s.r.o., smlouva o dílo byla podepsána 3.dubna 2015. Proces zpracování  POH PK koordinoval řídící výbor, v němž byli zástupci Plzeňského kraje, města Plzně, obcí a měst Plzeňského kraje a regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

Návrh POH PK byl dokončen a předán 23.12.2015. Následně byl projednán v komisi životního prostředí za účasti zastupitelů Plzeňského kraje. Po projednání v radě PK byl POH PK schválen na jednání zastupitelstva PK  dne 15.2.2016. Závazná část POH PK byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje č.1/2016, která  je zveřejněna ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.

Zpracování POH PK bylo podrobeno procesu posouzení  koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA)  a to podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatelem oznámení a vyhodnocení byl RNDr. Ondřej Bílek ze společnosti Geo Vision s.r.o.

Závazná část  POH PK je závazným podkladem pro zpracování Plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství.

 

Soubory ke stažení