Odpady

Studie překladišť komunálního odpadu v Plzeňském kraji

Podle zákona o odpadech nebude po roce 2030 možné ukládat na skládky neupravené komunální odpady. Plzeňský kraj proto nechal v roce 2017 zpracovat Studii překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji.

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2026.

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Krajský úřad zpracovává a vede evidenci souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech. Údaje spravuje Informační systém odpadového hospodářství (ISOH).

Úroveň plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

Podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, kraj každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje a to do 15. listopadu následujíciho roku...