Odpady

Studie překladišť komunálního odpadu v Plzeňském kraji

Podle zákona o odpadech nebude po roce 2030 možné ukládat na skládky neupravené komunální odpady. Plzeňský kraj proto nechal v roce 2017 zpracovat Studii překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji.

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Krajský úřad zpracovává a vede evidenci souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech. Údaje spravuje Informační systém odpadového hospodářství (ISOH).