Open data - bezplatné školení - Otevřená data

obrazek
21. září 2015 08:31, aktualizováno 14. listopadu 2019 10:44, Mgr. Mirka Bartoníčková

Školení se bude konat dne 25. 9. 2015 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň - Jižní Předměstí 1. patro, místnost č. 174.
Začátek v 9,00 hodin, předpokládaný čas ukončení 16,00 hodin.

Vaši účast, prosím, potvrďte prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce http://opendata.gov.cz/edu:start, kde také najdete další termíny a místa konání školení.

Cílem školení je vybavit jeho účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k publikaci otevřených dat v souladu s připravenými národními standardy a postupy a také v souladu se související legislativou ČR. Absolventi školení budou následně schopni řešit celou problematiku otevírání dat, což znamená zejména:

  • připravit publikační plán,
  • navrhnout a analyzovat datové sady určené k otevření,
  • posoudit přínosy a rizika spojené s jejich publikací,
  • ošetřit podmínky užití datových sad v souladu s odpovídající legislativou,
  • připravit datové sady k publikaci,
  • zajistit zveřejnění datových sad a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat.

Školení je určeno primárně pro

  • zástupce vybraných věcných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých budou otevřená data publikována,
  • pracovníky oddělení informatiky,
  • pracovníky z tiskového odboru.

Podrobnosti ke školení naleznete v pozvánce.

Soubory ke stažení