Konference a semináře IT

Setkání informatiků 2019

Program a základní informace k celorepublikovému Setkání informatiků 2019

ARCHI-TEKTONICKÉ DOPOLEDNE

Plzeňský kraj, spolu s MV ČR a magazínem Egovernment, připravil pro zástupce ORP speciální diskuzní dopoledne.

Open data - bezplatné školení - Otevřená data

MV ČR pořádá bezplatné školení k otevřeným datům. Cílem školení je vybavit jeho účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k publikaci otevřených dat v souladu s připravenými národními standardy a postupy a také v souladu se související legislativou ČR.

Konzultační seminář

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, sankční ustanovení zákona o registru smluv účinná od 1. července 2017, postupy v procesním modelování prioritních agend, změny v registru práv a povinností a aktuální novinky (nejen v legislativě) v oblasti otevřených dat.