Konference a semináře IT

ARCHI-TEKTONICKÉ DOPOLEDNE

Plzeňský kraj, spolu s MV ČR a magazínem Egovernment, připravil pro zástupce ORP speciální diskuzní dopoledne.

Setkání informatiků 2019

Program a základní informace k celorepublikovému Setkání informatiků 2019

Konzultační seminář

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, sankční ustanovení zákona o registru smluv účinná od 1. července 2017, postupy v procesním modelování prioritních agend, změny v registru práv a povinností a aktuální novinky (nejen v legislativě) v oblasti otevřených dat.

Galatea day - uživatelský den elektronické spisové služby Galatea

Uživatelský den elektronické spisové služby Galatea. Galatea je plnohodnotnou aplikaci elektronické spisové služby odpovídající všem právním předpisům České republiky i Evropské unie. Nově Galatea nabízí evidenci smluv s návazností na zveřejnění v registru smluv.