Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

obrazek
24. září 2014 14:58, aktualizováno 20. října 2014 10:27,

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014:   12

Předseda Krajské organizace Plzeňského kraje:  PhDr. Jana Petrová

Adresa kanceláře Krajské organizace:  Nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň

Telefon: 777 820 406, 377 224 879

e-mail: ks-plzensky@nipi.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

lidé s různými druhy a stupni postižení i lidé bez postižení, projektanti

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

poskytování odborných konzultací; vypracování stanovisek k projektové dokumentaci z hlediska bezbariérového užívání staveb (ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace); kontrola a prověřování realizací na stavbách; aktivity vedoucí k odstraňování architektonických bariér

Krajské konzultační středisko: konzultační hodiny: středa  8.00 – 11.00 hod.

Vedoucí: ing. Stanislav Boháč, tel.: 604 516 127