Nadační fond

21. listopadu 2018 07:24, aktualizováno 06:24, Eva Kolerusová

Nadační   fond   byl   založen   i   na  popud  velkých  firem  a  podniků,  které  se  v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Plzeňský kraj do Nadačního fondu ročně vkládá příspěvek ve výši 1.000.000 Kč a dále jsou do něj vkládány příspěvky firem.

Cíl:

  • podpora technického vzdělávání
  • zvýšení zájmu žáků základních škol o studium na technicky zaměřených středních školách
  • zlepšování úrovně vybavení vzdělávacích zařízení
  • popularizace řemeslných a rukodělných kroužků na základních školách prostřednictvím cílených informačních kampaní

Podpora žáků technických oborů je cílená a probíhá v průběhu jejich studia na pracovištích praktické přípravy i teoretické výuky.

Nadační fond podporuje zejména vybavení odborných učeben, budování laboratoří, nákup strojů, zájezdy do moderních provozů, pořádání exkurzí, odměny za technické soutěže, úhrady vložného v technických soutěžích, pronájmy prostorů k prezentacím techniky, úhrada cestovného za technické soutěže, ubytování žáků v době studia vybraných oborů, stravování žáků v době studia vybraných oborů, nákup nářadí a materiálu používaného v odborném výcviku, nákup materiálu pro činnost motivačních kroužků, nákup pracovních a ochranných pomůcek žákům vybraných oborů, nákup motivačních technických sad nářadí, stipendia, hrazení studijních pobytů a obdobné aktivity.