Místní poplatky - Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona o místních poplatcích

obrazek
28. prosince 2016 10:41, aktualizováno 09:41, Mgr. Irena Sinkulová

Na základě podnětů, které Ministerstvo financí obdrželo od krajských, obecních a městských úřadů, zpracovalo "Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. - promíjení místních poplatků.

Metodické doporučení č.j. MF-33140/2016/3903-1 naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení