Metodický pokyn MF č.j. MF-59525/2014/3402 k postupu provozovatelů VHP při skládání finančních prostředků

obrazek
05. září 2014 09:26, aktualizováno 08. září 2014 14:46, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo   financí   vydalo   metodický pokyn     č.j.    MF-59525/2014/3402 k zajištění konsistentního postupu provozovatelů výherních hracích přístrojů při skládání  finančních   prostředků  za  účelem  zajištění  pohledávek  státu,  obcí a výplat výher sázejících.

Dle ustanovení § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  ve znění  pozdějších  předpisů, je žadatel povinen složit na zvláštní účet u   banky  nebo   spořitelního   a  úvěrního  družstva  peněžní  částku  (jistotu). V odstavci 3 tohoto ustanovení není výslovně uveden žádný subjekt oprávněný vydat souhlas k uvolnění jistoty v souvislosti s převodem zůstatku jistoty mezi bankami po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil.

Ministerstvo financí k tomuto problému zaujalo stanovisko a zpracovalo metodický pokyn k postupu jednotlivých subjektů v této situaci.

Úplné znění tohoto dokumentu naleznete v příloze.

Soubory ke stažení