Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014 – 2020

obrazek
30. října 2014 09:47, aktualizováno 17. dubna 2019 06:30,

Dne 9. 9. 2014 byl schválen poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významný dokument pro oblast talentovaných dětí a mládeže, tj. Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 (dále jen Koncepce).

Koncepce řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané (v oblasti kognitivního nadání) od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání. Hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Jako strategický dokument se Koncepce věnuje zejména stanovení priorit, klíčových opatření a hlavním směrům úkolů. Koncepce předpokládá nastavení a zajištění potřebné koordinace jak v oblasti aktivit přímo spojených s péčí o nadané, tak i v oblasti informační, metodické a strategické. Vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče. Hlavním úkolem současné Koncepce je vybudování a koordinace hierarchicky strukturovaného systému, který specifikuje subjekty a jejich úkoly na jednotlivých stupních od ústředního článku (resortní a meziresortní pracovní skupiny) přes krajskou úroveň (krajská pracovní skupina péče o nadané) až po úroveň škol (koordinátor pro podporu nadání).

Z Koncepce vyplývá, že vytvořit lepší podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů znamená také podpořit rozvoj příslušných odborných kompetencí jejich učitelů i všech ostatních, kteří s nadanými pracují, a provést některé změny v oblasti právních předpisů (např. zahrnout i nadané do skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Na Koncepci přímo navazuje implementační část. Důležitou součástí budou sítě podpory nadání vytvářené na místní, krajské a národní úrovni z těch subjektů, jež se na podpoře rozvoje nadání dětí, žáků a studentů přímo podílejí. Jejich  postupné zavádění v krajích začne ve dvou: Plzeňském a Královéhradeckém kraji.

V příloze naleznete celý dokument.

Soubory ke stažení