Centrum odborného výcviku vyrostlo přímo v Doosan Škoda Power

obrazek
08. listopadu 2023 10:46, Mgr. Patrik Pátek

Přímo v prostorách jednoho z největších dodavatelů parních turbín na světě společnosti Doosan Škoda Power bylo v úterý 7. 11. 2023 otevřeno Centrum odborného výcviku. Prohlubuje se tím spolupráce se středními školami a Plzeňským krajem. Centrum totiž poskytne žákům vybraných studijních oborů skvělé zázemí pro jejich odbornou praxi

„Propojování požadavků firem s nabídkou vzdělávání v regionu a rozvoj partnerství mezi zaměstnavateli a středními školami je jednou z priorit Plzeňského kraje. Spolupráci je nutné zaměřit již na nábor žáků do oborů, které budou mít perspektivu. Obsah a zaměření jednotlivých oborů vzdělávání je přizpůsobován jak požadavkům zaměstnavatelů, tak dlouhodobým trendům souvisejících s automatizací a robotizací. Stále důležitějším se stává také další vzdělávání, aby si ti, kteří už vstoupili na trh práce, mohli průběžně doplňovat vzdělání v rámci tzv. Národní soustavy kvalifikací podle potřeb zaměstnavatelů. Proto jsem rád, že se společnost Doosan Škoda Power rozhodla do dalšího vzdělávání zapojit a stát se první autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Montér točivých strojů,“ pronesl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.


Centrum odborného výcviku zahájilo v tomto školním roce pilotní provoz. Nyní do něj dochází 14 vybraných žáků Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, primárně z oborů strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač. Výcvik provádí pod vedením dvou instruktorů, kteří jsou zkušenými zaměstnanci Doosan Škoda Power. Na šesti stech čtverečních metrech mají studenti v rámci Centra odborného výcviku špičkové vybavení, mezi které patří EMCO pětiosé vertikální centrum, EMCO CNC soustružnické centrum, TOS frézka FGV 32, TOS soustruh hrotový, TOS bruska. Pro výuku teorie je přizpůsobena také samostatná učebna. „V průběhu praxe se žáci seznámí s celým výrobním procesem, se zázemím společnosti a s konkrétními možnostmi dalšího uplatnění v oboru. Absolventům Centra odborného výcviku můžeme nabídnout práci na zakázkách v desítkách zemí světa,“ prozradil personální ředitel Doosan Škoda Power Richard Kabuď, kterého doplnila koordinátorka Centra odborného výcviku Lenka Pavlíčková: „Žákům, zařazeným do Centra odborného výcviku, vyplácíme benefity jako je příspěvek na stravu, dopravu a ubytování v Domově mládeže. Současně je možné zapojit se i do programu prospěchového stipendia Doosan Career Junior.“


V rámci spolupráce poskytuje Doosan Škoda Power své odborníky také do výuky přímo ve školách. Vychází přitom z přesvědčení, že svět strojírenství se stejně jako další obory neustále vyvíjí, a proto je potřeba modernizovat i školní vzdělávací plány, aby odpovídaly aktuálním změnám ve světě techniky.

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou a Střední odbornou školou profesora Švejcara a společností Doosan Škoda Power s novým školním rokem již byla zřízena přímo v budově školy Relaxační zóna, která přispívá k rozvoji výuky. Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivuje žáky ke studiu technických oborů. „Obecně lze říct, že naším zájmem je i navyšování zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků. Je však nutné podotknout, že v tomto případě jsou omezené možnosti při jejich odměňování. Vítáme a jsme velmi nakloněni aktivitě firem, které jsou schopny tyto odborníky propůjčit a spolupodílet se na jejich ocenění,“ cení si spolupráce náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.
 


Galerie