Schválené rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

obrazek
04. ledna 2022 09:54, aktualizováno 19. ledna 2022 14:05, Ing. Zuzana Stelzerová

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 2/2021, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 28. prosince 2021 rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboru
Zkratka názvu odboru
Číslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH
1555/21
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKP
1554/21
Odbor právní a legislativní
OPL1558/21
Odbor sociálních věcí
OSV
1557/21
Odbor školství, mládeže a sportu
OŠMS
1553/21
Odbor zdravotnictví
OZDR
1533/21

Soubory ke stažení