Mezinárodní kongres ve Friedrichshafenu – završení projektu Partnerství Comenius Regio

01. června 2011 13:04, aktualizováno 12:04,
 

Mezinárodní kongres ve dnech 25.5. – 28.5.2011 ve Friedrichshafenu byl oficiálním zakončením dvouletého mezinárodního projektu Partnerství Comenius Regio na německé straně. Jednalo se o konferenci s účastí široké odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska. Členy delegace za Plzeňský kraj byli zástupci školské správy a odborníci z oblasti speciální pedagogiky. Zástupci Plzeňského kraje prezentovali ve workshopu výstupy vlastní práce na projektu Comenius Regio. Konference byla tematicky zaměřena na participaci zdravotně postižených ve společnosti.

 

Projekt Partnerství Comenius Regio s tématem Školní péče o mládež s těžkým a kombinovaným postižením ve fázi přípravy na život v dospělosti vznikl v roce 2009 na základě předcházející dlouholeté spolupráce odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje s odborem speciální pedagogiky Ministerstva školství Bádenska-Württemberska a se speciálními školami této spolkové země SRN. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami považuje OŠMS KÚPK za základní předpoklad jejich úspěšného uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Z tohoto důvodu bylo téma projektu rozšířeno i na volný čas dětí a mládeže, přípravu na budoucí bydlení, příp. zaměstnání a celkové zapojení do společnosti.

 

Mezinárodní kongres ve Friedrichshafenu byl úspěšným vyvrcholením projektu Partnerství Comenius Regio a mimořádnou příležitostí prezentovat Plzeňský kraj a jeho speciální školství na mezinárodní úrovni. Jak zástupci Plzeňského kraje, tak i představitelé speciálního školství Bádenska-Württemberska vyjádřili zájem nadále pokračovat ve vzájemné spolupráci a v budoucnu ji prohlubovat formou projektů i paralelními semináři pro speciální pedagogy obou regionů.