Metodika zadávání veřejných zakázek pro projekty v programu Cíl 3 ČR-BY

obrazek
27. března 2009 15:51, aktualizováno 14:51,
 

V únoru 2009 byla zveřejněna nová metodika zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Metodika je od tohoto data závazná pro všechny příjemce prostředků z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007-2013. 

 

Postup při výběru dodavatele je upraven v Příručce pro české příjemce dotace na str. 13 - 15.

 

Příjemce má povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případech neupravených zákonem je příjemce povinen postupovat podle metodiky veřejných zakázek stanovené Národním orgánem (příloha č. 4a a 4b Příručky pro české příjemce).

 

Upozorňujeme příjemce, že porušení zákonných či metodických pravidel může vést ke zkrácení nebo odnětí dotace. Příjemcům proto doporučujeme, aby se s novými metodickými pravidly důkladně seznámili.

Soubory ke stažení