4.výzva GS 3.2 / 21.2.-30.3.2007

obrazek
14. února 2007 15:18, aktualizováno 14:18,
  

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji mohli žadatelé podávat od 21.února 2007 do 30.března 2007, 14 hodin. O dotaci mohly žádat obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.

Celkový objem prostředků, který byl v této výzvě připraven k rozdělení, byl 8 788 514,70  Kč (vč. DPH), přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 90% uznatelných nákladů akce, u projektů neziskových organizací až 100% uznatelných nákladů akce.

 

Ve čtvrtém kole výzvy bylo předloženo celkem 8 žádostí o dotaci v celkovém objemu 10 123 012,- Kč požadovaných prostředků (viz. příloha). 

V úterý 5. června 2007 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje částku 7 154 107,- Kč. na realizaci 6 projektů, které uspěly v rámci hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše dotace.

 

Žadatel

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

o.s. STUDNICE

Aktivně po mateřské

1 192 400,-

Mikroregion Touškovsko

Komunitní plán sociálních služeb v regionu Touškovsko a Nýřansko

937 305,-

bfz o.p.s.

Nová cesta

1 913 640,-

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Zvyšování znalostí a praktických dovedností klientů během léčby v terapeutické komunitě

1 283 652,-

SEbe-Spolu, o.s.

Druhá šance v Plzeňském kraji

1 066 150,-

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Regionální terénní program

760 960,-

Celkem

7 154 107,-

 

Vzhledem k tomu, že nebylo splněno pravidlo n+2, bylo z alokované částky Evropského sociálního fondu vráceno cca 21,4 mil. korun zpět. 

Další výzva již nebude vyhlášena.

 

Manažerem GS:

Mgr. Magdaléna Kolářová, ref. GS  tel.: 377 195 644 e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete:

·          celý text 4.výzvy

·          dokumentace platná pro 4.kolo výzvy

·          prezentace ze semináře

·          seznam přijatých projektů

 

Upozorňujeme však, že prezentace NELZE dále používat k prezentaci na veřejnosti.

Soubory ke stažení