Grantové schéma - Opatření 3.2

Prezentace ze semináře "Žádost o proplacení nákladů akce"

25.června 2007 se konal seminář pro příjemce dotace z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji. Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

4.výzva GS 3.2 / 21.2.-30.3.2007

V úterý 5. června 2007 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje částku 7 154 107,- Kč. na realizaci 6 projektů, které uspěly v rámci hodnocení.

Prezentace ze semináře pro příjemce dotace z GS SROP na podporu sociální integrace

Obsahem prezentace jsou postupy a pravidla při podávání Žádostí o proplacení nákladů akce.

3.výzva GS 3.2 / 2.5.-23.6. 2006

3.výzva k podávání žádostí o dotaci z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji probíhala od 2.května 2006 do 23.června 2006. Celkem bylo rozděleno 27,5 miliónu korun na realizaci 13 schválených projektů.