3.výzva GS 3.2 / 2.5.-23.6. 2006

obrazek
28. dubna 2006 09:53, aktualizováno 08:53,
  

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji mohli žadatelé podávat od 2.května 2006 do 23.června 2006, 14 hodin. O dotaci mohly žádat obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.

 

Celkový objem prostředků, který byl v této výzvě připraven k rozdělení, byl 63 565 394,70 Kč,-  Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 90% uznatelných nákladů akce, u projektů neziskových organizací až 100% uznatelných nákladů akce.

 

Ve třetím kole výzvy bylo předloženo celkem 17 žádostí o dotaci v celkovém objemu 36,582 mil. Kč požadovaných prostředků.  Seznam přijatých projektů naleznete v příloze.

V úterý 5. září 2006 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje částku 27 532 937 korun na realizaci 13 projektů, které uspěly v rámci hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše dotace.

 

Žadatel

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

Město Stod

Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany

1 340 460,00

Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. Regionální pobočka Plzeň

LOCUS - podpora sociálního začleňování v Plzni a okolí

5 221 940,00

Město Horšovský Týn

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku

1 250 257,50

Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka

2 344 952,00

Naděje pobočka Plzeň

Azylový dům Naděje

1 227 780,00

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve Stodě

Sociální integrace klientů Ústavu sociální péče Stod

2 862 832,50

Diakonie ČCE - Středisko Radost v Merklíně

Chráněná dílna Radost

2 397 928,00

Sdružení občanů Exodus

Ekologie a informační technologie - rozšíření nabídky pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji

3 404 708,00

Město Přeštice

Komunitní centrum Přeštice

1 435 653,00

Město Dobřany

Centrum volného času a vzdělávání

1 397 160,00

Mozek, o.s.

Sociální začlenění osob po úrazech a onemocnění mozku a osob dlouhodobě zdravotně postižených

1 548 450,00

Česká asociace pro psychické zdraví

Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševní nemocí v Mýtě

1 507 442,00

Celkem

27 532 937,00

 

 

 

Pro vyhlášení čtvrté výzvy k předkládání akcí do grantového schématu zbývá k rozdělení 36 032 457,70 Kč. Výzva bude vyhlášena na přelomu roku 2006 a 2007.

 

Manažerem GS:

Mgr. Magdaléna Kolářová, ref. GS  tel.: 377 195 644 e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 3.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 3.kolo výzvy platná.

Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 9.května 2006 naleznete zde 

Soubory ke stažení