2015

Schválení dotací ZPK 7. 9. 2015 - Ekologické projekty 2015

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou, dotační titul č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod a dotační titul č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2015...

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 - rozdělení dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 8. června 2015 usnesením č. 917/15 rozdělení dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2015.

Schválení dotací ZPK 13. 4. 2015 - Ekologické projekty 2015

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny a dotační titul č. 2: Podpora projektů a činností - odpady...

Schválení dotací RPK 23. 3. 2015 - Ekologické projekty 2015

Schválení dotací RPK - dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2015...