2014

Clone of Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2014, rozdělení dotací

Dne 9. 6. 2014 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 556/14 dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2014.

Schválení dotací ZPK 9. 6. 2014 - Ekologické projekty 2014

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou, dotační titul č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod a dotační titul č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2014...

Schválení dotací ZPK 10.3.2014 - Ekologické projekty 2014

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2014

Schválení dotací RPK 17.02.2014 - Ekologické projekty 2014

Schválení dotací RPK - dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2014...