2011

Dotace pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou 2. kolo

Zastupitelstvo PK schválilo svým usnesení č. 864/11 ze dne 09.06.2011 druhé kolo dotací dle vyhlášených Pravidel pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou

V přírodě s přírodou

Výsledky soutěže „V přírodě s přírodou“ o nejlepší projekt letního tábora se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Vyhodnocení dotačního programu "Zelené školní zahrady"

Rada PK dne 2.6.2011 usnesením č. 4020/11 a Zastupitelstvo PK dne 9.6.2011 usnesením 866/11 schválilo příjemce dotace pro dotační program "Zelené školní zahrady". Tento dotační program je uskutečňován ve spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad.

Schválení finančních prostředků na ekologické projekty 2011 Zastupitelstvem PK - programy 1.1, 1.2, 1.3, 2. a 3. - seznamy příjemců dotace

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 9.6.2011 usnesením č. 863/11 poskytnutí finančních prostředků formou dotace na ekologické projekty 2011 dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jemu příslušející a to v programech 1.1 Podpora projektů zásobování pitnou vodou, 1.2 Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod, 1.3 Podpora projektů protipovodňových opatření, 2. Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství a 3. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Seznam příjemců dotace - Podpora včelařství v PK 2011

RPK schválila usnesením č. 2974/10 dne 25. 11. 2010 Pravidla poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství v Plzeňském kraji na období 2011 - 2012. Na podporu včelařů v rámci tohoto programu byla z rozpočtu PK vyčleněna částka 3 mil. Kč. Úspěšní žadatelé o tuto dotaci byli v souladu s Pravidly vyrozuměni zasláním Oznámení o finančním příslibu. Seznam úspěšných žadatelů je přílohou tohoto sdělení.