2009

Výherci soutěže V přírodě s přírodou 2009

Výherci soutěže o nejlepší projekt letního tábora se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu jsou uvedeni v příloze.

Přiznané dotace na ekologické projekty 2009

Přehled schválených ekologických projektů je uveden v příloze.