18. jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje

obrazek
05. října 2022 07:23, Ing. Petra Ježková

18. jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje mělo nabitý program. Představena a následně schválena byla první finální verze Regionálního akčního plánu pro oblast středního školství, dopravy a zdravotnické záchranné služby. Velká část jednání byla věnována představení aktuálního stavu přípravy nového programu rozvoje kraje, přičemž členové RSK na svém jednání vybírali z navržených možností nejvýstižnější znění vize a mise nového programu. Nechyběly ani informace z Ministerstva pro místní rozvoj o současných aktivitách sekce regionálního rozvoje, s nimiž přijel přítomné seznámit p. Daněk. Velký prostor byl také věnován informacím o Národním plánu obnovy a způsobu zapojení RSK do hodnocení některých z jeho komponent.


Soubory ke stažení