Jednání RSK PK

19. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

19. jednání Regionální stálé konference se uskutečnilo 4. dubna 2023 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje.

17. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 25. května proběhlo 17. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Jednání se zúčastnili i zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří přítomné členy a hosty RSK seznámili s hlavními změnami v novém programovém období a poskytli informace o spuštění nových výzev v operačních programech.

16. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Dne 1. července 2021 se uskutečnilo již 16. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Společným programem tohoto jednání byla témata a novinky z národní úrovně MMR, které nám přijel sdělit zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj pan Opravil. Stěžejním tématem byl nový Informační systém projektových záměrů, který Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo v roce 2021.

18. jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje

8. září 2022 se sešli členové Regionální stálé konference Plzeňského kraje již po 18., aby spolu debatovali priority regionálního rozvoje Plzeňského kraje a novinky v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

15. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

29. března 2021 proběhlo online 15. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Přítomní členové a hosté se zabývali především zprávou o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje, seznámili se s výroční zprávou o činnosti RSK v roce 2020 a schválili dodatek č. 3 Statutu PS Vzdělávání.