Jednání RSK PK

20. jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje

20. listopadu 2023 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo 20. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje - platformy, která se zabývá především aktivitami směřujícími k podpoře čerpání dotačních prostředků z ESI fondů a národních zdrojů.

Jednání Regionální stálé konference v roce 2022

V roce 2022 se uskutečnila jako již tradičně dvě jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje.

Jednání Regionální stálé konference v roce 2021

V tomto roce proběhla opět dvě jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje.

Jednání Regionální stálé konference v roce 2020

První online jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje.

Jednání Regionální stálé konference v roce 2019

V roce 2019 proběhla opět dvě jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje.