Jednání RSK PK

15. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

29. března 2021 proběhlo online 15. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Přítomní členové a hosté se zabývali především zprávou o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje, seznámili se s výroční zprávou o činnosti RSK v roce 2020 a schválili dodatek č. 3 Statutu PS Vzdělávání.

14. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

14. jednání Regionální stálé konference proběhlo z důvodu špatné epidemické situace online 10. listopadu 2020. Předmětem jednání bylo představení nového pojetí Regionálního akčního plánu pro období 2021+ a představení připravovaného Profilu Plzeňského kraje.

13. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Již po 13. se na Krajském úřadu Plzeňského kraje sešli regionální partneři, aby jednali o pokroku v čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

12. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 20. března se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 20. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy RSK se stavem čerpání operačních programů financovaných z ESIF a s přípravou na nové programové období 2021 - 2027.

11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 25. září se na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnilo v pořadí již 11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projednáváno bylo mimo jiné vyhodnocení sběru dat pro Národní investiční plán či aktuální přehled o čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.