Jednání RSK PK

15. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

29. března 2021 proběhlo online 15. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Přítomní členové a hosté se zabývali především zprávou o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje, seznámili se s výroční zprávou o činnosti RSK v roce 2020 a schválili dodatek č. 3 Statutu PS Vzdělávání.

14. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

14. jednání Regionální stálé konference proběhlo z důvodu špatné epidemické situace online 10. listopadu 2020. Předmětem jednání bylo představení nového pojetí Regionálního akčního plánu pro období 2021+ a představení připravovaného Profilu Plzeňského kraje.

13. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Již po 13. se na Krajském úřadu Plzeňského kraje sešli regionální partneři, aby jednali o pokroku v čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

9. jednání Regionální stálé konference

Na konci září se uskutečnilo již 9. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním tématem jednání byla tentokrát aktualizace Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

12. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 20. března se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 20. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy RSK se stavem čerpání operačních programů financovaných z ESIF a s přípravou na nové programové období 2021 - 2027.