16. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
28. června 2021 16:05, aktualizováno 30. června 2021 10:18, Bc. Eva Mertlová

Cena hejtmanky PK za záchranu života 2020
Rada Plzeňského kraje souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10 tisíc korun šesti osobám, které v roce 2020 pomohly člověku v ohrožení života. Oceněné vybrala hejtmanka Plzeňského kraje na základě zaslaných nominací z řad veřejnosti. Slavnostní předání ocenění včetně finančního daru bude uděleno v září 2021 v budově krajského úřadu.
„I v kontextu s katastrofou, která minulý týden zasáhla Jihomoravský kraj, jsem velmi ráda, že plzeňský kraj takové lidi oceňuje každoročně, a je mi ctí, že jim mohu předat ocenění v podobě bronzové pamětní medaile, spolu s finančním darem ve výši 10 000 Kč,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.


Spolupráce Plzeňského kraje na provozování nemocnice v Sušici

Rada schválila k dalšímu jednání a rozpracování dvě varianty možné spolupráce Plzeňského kraje s městem Sušice na provozování a stabilizace nemocnice v Sušici. První varianta navrhuje provozování nemocnice v Sušici zajišťované a organizované městem Sušice s finanční podporou Plzeňského kraje na základě předpokládaného memoranda, které bude v této věci mezi Plzeňským krajem a městem Sušice uzavřeno. A kde bude jasně vymezený rozsah garantované péče, kterého se příspěvek týká. Druhá varianta navrhuje provozování nemocnice Plzeňským krajem prostřednictvím obchodní společnosti, v níž bude kraj jediným společníkem. Plzeňský kraj pak hodlá zachovat poskytování stávající zdravotní péče. Obě varianty navrhnuté Plzeňským krajem musí projednat zastupitelstvo města Sušice a jednu z nich následně schválit. Na základě tohoto rozhodnutí bude možné zapojení kraje schvalovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Sušická nemocnice v době pandemie potvrdila svou nezastupitelnou roli pro obyvatele Sušicka. Je proto v zájmu Plzeňského kraje podpořit zde zajištění zdravotní péče. Hejtmanka Ilona Mauritzová v listopadu loňského roku stanovila odbornou pracovní skupinu, která se situací v Sušické nemocnici zabývala. V květnu letošního roku se na půdě krajského úřadu společně se svými náměstky Pavlem Karpíškem a Rudolfem Špotákem setkala se zástupci města Sušice, nemocnice i z řad angažované veřejnosti, aby společně jednali o budoucnosti zařízení. V následujícím měsíci se pak hejtmanka Mauritzová se svým náměstkem Pavlem Karpíškem setkali přímo v nemocnici se zástupci jejího vedení i se zaměstnanci. Cílem návštěvy bylo především seznámení zaměstnanců a širšího vedení s návrhy kraje na spolupráci s nemocnicí.

"Chtěli jsme všechny zaměstnance ubezpečit, že v případě, že by nastala varianta, že nemocnici bude provozovat Plzeňský kraj, jsme připraveni všechny zaměstnance převzít. Uvědomujeme si, že bez zaměstnanců nemůže fungovat žádná nemocnice, a proto nám záleží na tom, aby se situace zklidnila a její zaměstnanci měli jistotu, že jsou pro nás prioritou,“ říká hejtmanka k návštěvě nemocnice.


Finanční podpora Jihomoravskému a Ústeckému kraji

Vzhledem k situaci v Jihomoravském kraji, který byl sužován extrémními bouřkami a dokonce 24. 6. 2021 zasažen tornádem, schválila rada finanční podporu 2,5 mil. Kč pro nejvíce postižené oblasti. Ničivá bouře, která je považována za tornádo, se v ten samý den prohnala také Podbořanskem v Ústeckém kraji. Proto se rada rozhodla podpořit částkou 500 000 Kč také Ústecký kraj a jeho postižené obce.

Finanční podporu Jihomoravskému a Ústeckému kraji musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje, které svolala hejtmanka Plzeňského kraje k mimořádnému zasedání na středu 7. 7. 2021.


Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“

Dotaci v maximální celkové výši 1 826 676 korun schválila Rada Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“. Dotace bude rozdělena mezi 11 žadatelů, nevyšší částku 200 tisíc korun obdrží Lukáš Prokop na opravu příjezdové cesty ke stájím, Petr Braun na vybudování skladu zemědělské techniky, Bohumila Steyn Dufková na nákup agroturistické stáje, Věra Populová na rekonstrukci skladu, Petr Míka na rekonstrukci a opravy hospodářské budovy či Karel Kokaisl na rekonstrukci střechy salaše. Všichni žadatelé, kterým byla dotace přiznána, musí splňovat kritéria definice mikropodniku doložené prohlášením.


Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje souhlasí s poskytnutím individuálních dotací ve výši 625 tisíc korun z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 v rámci podpory dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje těmto provozovatelům registrovaných útulků: Storgé, z.s., Karel Bobál, Technické služby města Klatov, Nalezenci – Šumaváci, z.s. a Gabriela Jägerová. Na podporu kastrace koček na území Plzeňského kraje bude dotace poskytnuta žadatelům Šance pro kočku, z.s., Útulek Zakladatelů, z.s. a Fousky z.s.

V rámci podpory dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území kraje souhlasí dále Rada Plzeňského kraje s poskytnutím individuálních dotací ve výši 250 tisíc korun provozovatelům útulků: obci Němčovice a městu Plzeň - poskytnutí těchto dotací musí ještě schválit zastupitelé.


Poskytnutí Individuálních dotací v roce 2021

Dotace ve výši 942 000 korun si rozdělí 12 žadatelů o Individuální dotace Plzeňského kraje. Podporu získají například sportovní kluby Házená Plzeň s.r.o. na účast v Poháru EHF a Česká basketbalová federace, z.s. na turnaj FIBA U18. Plzeňský kraj v rámci Individuálních dotací podpoří dále akci Bahna 2021, Slavnosti jablek, Den s partnery v Aeroklubu Plasy, Fresh festival Plzeň a další.


Poskytnutí darů politickým vězňům z doby fašismu

Celkem 12 politických vězňů z doby fašismu obdrží finanční dar ve výši 5 000 korun. Poskytnutí finančního příspěvku schválila dnes Rada Plzeňského kraje. Jedná se o finanční výpomoc pro politické vězně z doby 2. světové války.


Podpora literární tvorby a publikační činnosti v roce 2021

Rada Plzeňského kraje schvaluje poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 1.400.000 korun na podporu literární tvorby a publikační činnosti 2021. Celkem bylo vyhověno 39 žadatelům, díky dotacím tak budou podpořeny mimo jiné i tyto tituly: publikace o historii festivalu Smetanovské dny, česko-německá kniha o mikroregionu Bělá nad Radbuzou, Knížka o zvířatech autorky Dany Raunerové, knižní prvotina autora Davida Blažka Bez krize nejsou básně nebo Kniha zázraků mapující historii Mariánské Týnice a zázraky spojené s úctou k Panně Marii Týnické.

Rada Plzeňského kraje zároveň souhlasí s poskytnutím účelových neinvestičních dotací ve výši 100 tisic korun na podporu literární tvorby a publikační činnosti 2021 obcím Touškov, Chudenice, Podmokly a Srní - poskytnutí těchto dotací musí ještě schválit zastupitelé.


Projekt „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni“ Západočeské galerie v Plzni

RPK schválila projektový záměr, předfinancování a kofinancování projektu „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni“ Západočeské galerie v Plzni (ZČG). Výstavba nové budovy bude stát maximálně 945.349.599 Kč. Projekt bude předložen do plánované výzvy programu s pracovním názvem „Kofinancování“ financovaného ze státního rozpočtu ČR.

ZČG spravuje velmi cenné sbírky od starého po současné umění s dominantními kolekcemi 19. a 20. století v rozsahu cca 10.000 předmětů, jejichž odhadovaná hodnota je více než 1 miliarda korun, bez možnosti jejich konstantní a důstojné prezentace veřejnosti a s omezenými možnostmi jejich adekvátní správy a péče o ně.

Nová moderní polyfunkční budova s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími a čistou podlahovou plochou cca 7,5 tis. m2 bude zahrnovat prostor pro stálou expozici, výstavní prostory, depozitář, administrativní prostory, audiovizuální sál pro pořádání kulturních akcí, knihovnu, výtvarný ateliér, prodejnu publikací a kavárnu. V podzemní a přízemní bude vybudováno celkem 40 nových parkovacích míst.

Technická příprava projektu je ve velmi vysokém stupni rozpracovanosti. Pro projekt byly kompletně vypořádány majetkoprávní vztahy, bylo zajištěno stavební povolení a pokračují práce na finální podobě projektové dokumentace pro provádění stavby, resp. pro zahájení zadávacího řízení. Realizace projektu je plánována v letech 2022 – 2025.


Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021

Cílem programu je podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje, podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národní systém Kategorizace DMO a pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.

Na dotační program je vyčleněna částka 3 miliony korun.

Plzeňský kraj se snaží podporovat a rozvíjet cestovní ruch na svém území, zavést jednotnou propagaci regionu a propojování jeho nabídky s poptávkou, a to s využitím finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje, národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj a dotací EU. Z důvodu systémového a efektivního řízení turismu v regionu je podpora kraje zaměřována i na subjekty cestovního ruchu mající za úkol zajišťovat řízení a spolupráci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v jednotlivých oblastech, tj. zajišťovat destinační management území.


Uzavření Smlouvy na poskytování služeb zajištění autobusové dopravy tzv. Zelených autobusů

Plzeňský kraj uzavře smlouvu na zajištění autobusové dopravy tzv. Zelených autobusů se Správou Národního parku Šumava, která kraji poskytne finanční příspěvek ve výši 350 tisíc korun k zajištění spojů veřejné linkové dopravy na trasách Špičák – Kvilda, Horská Kvilda – Bučina a Sušice - Kvilda v období od 5. 6. 2021 do 26. 9. 2021.
Výhodou navrženého řešení je, že u těchto autobusových linek bude uplatňován tarif IDPK. Příjmy z tržeb budou jedním ze zdrojů, které budou pokrývat ztrátu způsobenou provozem daných linek.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků Správy NP Šumava hrozil zánik těchto dosud cestujícími oblíbených a využívaných autobusových linek, proto od 14. 6. 2020 bylo zajištění dopravní obslužnosti převzato pod kraj jako součást IDPK a je využívána forma spolufinancování ze strany NP Šumava a obcí

Předpokládaný objem km pro rok 2021 je 70.266 km v hodnotě 2,8 mil. Kč.

Projekt byl původně od roku 1996 řízen Správou NP Šumava a Plzeňský kraj jej spolufinancoval.

Šumavské obce Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Prášily a město Železná Ruda požadují, aby dopravní obsluha území byla zajištěna nad rámec krajem standardně objednaného výkonu, a aby byla zahrnuta do objednávky Plzeňského kraje s tím, že pro obec je příznivější poskytnout dotaci kraji. V minulých sezónách přispívaly tyto obce přímo Správě NP Šumava.

Celkem poskytnou obce Plzeňskému kraji dotace ve výši 150 tisíc korun: Srní (40.000 Kč), Modrava (20.000 Kč), Horská Kvilda (20.000 Kč), Kvilda (20.000 Kč), Prášily (20.000 Kč) a Železná Ruda (30.000 Kč).