Dotační program „Podpora včelařství (2020)“

21. ledna 2020 11:31, aktualizováno 15:52, Ing. Karel Novák

Cílem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.

Podrobnosti k dotačnímu programu (předmět dotace, okruh žadatelů, hodnocení žádostí a přiznání dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz příloha.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/ v termínu od 22. 2. 2020 do 29. 02. 2020.

Na tento dotační program je alokováno 2.500.000 Kč.


Kontaktní osoba:
Ing. Karel Novák
Oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 328
e-mail: karel.novak@plzensky-kraj.czSoubory ke stažení