Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2022/2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3289/23 ze dne 20.3.2023 vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2022/2023. Dotace jsou určené pouze pro obce, které zajišťují pravidelnou strojovou úpravu lyžařských stop ...

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program „Akumulační nádrže II.“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3341/23 ze dne 20. 3. 2023 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže II.“. Žádosti budou přijímány od 2. 5. 2023 od 8:00 hod do 29. 9. 2023 do 13:00 nebo do vyčerpání alokace ...

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 3. 2023 usnesením č. 3316/23 vyhlášení dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2023“.

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 3. 2023 usnesením č. 3314/23 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023“

Dne 20. 3. 2023 Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3369/23 pravidla dotačního programu „Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023“...