Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024“

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024“ ...

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024

Rada Plzeňského kraje schválila dne 26. 2. 2024 usnesením č. 2615/24 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024“ ...

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024

Rada Plzeňského kraje schválila Pravidla pro žadatele a příjemce dotace pro hasiče. Podporu poskytne celkem osm dotačních titulů ...

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2024“

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2024“ a k jeho administraci vydává pravidla ...

Dotační program Zdravá krajina 2024

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla dotačního programu Zdravá krajina 2024 ...