Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Dotační program „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1422/21 ze dne 22.11.2021 pravidla dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022“ ...

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1412/21 ze dne 22. 11. 2021 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2022 do 25. 1. 2022.

Vyhlášení dotačního titilu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022“

Tak jako každý rok, i v roce 2022 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji ...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 23. 8. 2021 usnesením č. 1093/21 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 ...

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 919/21 ze dne 28. 6. 2021 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.