Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Dotační program „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2021“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 241/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlásila dotační titul „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2021“.

Vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 1. 2021 usnesením č. 224/21 vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021.

Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích PK 2021

Na základě usnesení Rady PK č. 230/21 ze dne 18.1.2021 vyhlašuje Plzeňský kraj dotační titul Zachování prodejen v malých obcích PK 2021.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 232/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 ...

Dotační program Retence vody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 233/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Retence vody 2021 ...