Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2304/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“ ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2358/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ ...

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2339/22 ze dne 29. 6. 2022 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ...

Vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 23. 5. 2022 usnesením č. 2162/22 vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022 ...

Vyhlášení dotačního titulu Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2022 – 2. kolo

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2179/22 ze dne 23. 5. 2022 dotační titul „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2022 – 2. kolo“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 2. 7. 2022 ...