Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“

Tak jako každý rok, i v roce 2023 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“ ...

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2774/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023" ...

Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila dne 3. 10. 2022 usnesením č. 2609/22 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. 2434/22 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2304/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“ ...