Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“ ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 519/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“. Dotační program je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče ...

Dotační program překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021)

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 444/21 ze dne 22. 3. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021).

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 517/21 vyhlášení dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021“.

Vyhlášení dotačního titulu “Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi”

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 522/21 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“.