Změny ve veřejné dopravě - podzim 2020

obrazek
14. října 2020 14:45, aktualizováno 20. listopadu 2020 07:43, Mgr. Dušan Pakandl

OMEZENÍ SPOJŮ


Omezení spojů veřejné linkové dopravy od 19.10.2020 - 30.11.2020 

Vzhledem k situaci došlo od pondělí 19. října 2020 do odvolání ve veřejné linkové dopravě objednávané Plzeňským krajem k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů. Důvodem je omezení provozu škol a školských zařízení v návaznosti na přijetí krizových opatření ze strany Vlády ČR. K dalšímu omezení víkendových a nočních spojů došlo od 14.11.2020. Od 18.11.2020 dochází v souvislosti  s opětovným zahájením prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd  ve školách  k návratu veřejné linkové dopravy do běžného provozu s výjimkou vybraných  linek. Na těchto zůstává omezený provoz. Od 30.11.2020 dochází k plnému obnovení provozu na všech linkách.  Informace naleznete na webových stránkách  Integrované dopravy Plzeňského kraje zde. Aktuální jízdní řády jsou po schválení zveřejněny v systému používaném cestujícími pro hledání JŘ a výběr spojení: IDOS.

Omezení spojů drážní osobní dopravy. 

K omezení spojů v drážní osobní dopravě objednávané Plzeňským krajem nedochází. Dochází pouze k redukci kapacity souprav na lince P3 (Plzeň-Domažlice) a P1 (Pňovany - Plzeň - Horažďovice).REGULACE A NAŘÍZENÍ HEJTMANA V KRIZOVÉM STAVU

Nedošlo k vydání regulačních opatření v dopravě  realizovaných hejtmanem ani k vydání nařízení hejtmana. Jsou aplikována stávající opatření realizovaná na centrální úrovni.  FACEBOOK INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKĚHO KRAJE


Aktuální informace k veřejné dopravě naleznou cestující též na facebooku IDPK.