Změny ve veřejné dopravě - 2021

obrazek
28. února 2021 19:02, aktualizováno 05. května 2021 08:32, Mgr. Dušan Pakandl

AKTUALITY

Od 12.4.2021 došlo k úplnému obnovení provozu veřejné linkové dopravy.

Doprava objednávaná krajem je od 1. března 2021 nadále zajišťována bez omezení i mezi jednotlivými okresy ! Od 7.3.2021 dojde ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů.

Od 1. března do odvolání je nutné při cestě veřejnou dopravou mít chráněny dýchací cesty (nos a ústa) respirátorem třídy nejméně FFP2/KN95. Roušky již povolené nejsou.

Upozorňujeme cestující, že vlivem kontrol pohybu osob na hranici okresů složkami Policie České republiky a Armády České republiky může docházet ke zpoždění spojů.
REŽIM ODBAVENÍ SE NEMĚNÍ - tzn. cestující má právo k zakoupení jízdního dokladu z a do libovolné destinace. Zaměstnanec dopravce nedisponuje právy ke kontrole při přejíždění mezi jednotlivými okresy.


OMEZENÍ SPOJŮ

Omezení spojů veřejné linkové dopravy   

Od 1.3.2021 do 6.3.2021 je doprava nadále provozována bez omezení i mezi jednotlivými okresy.

Vzhledem k situaci  je připravován od 7.3.2021 ve veřejné linkové dopravě objednávané Plzeňským krajem přechod na prázdninový režim jízdních řádů, školní spoje budou do odvolání zrušeny. Důvodem je uzavření provozu škol a školských zařízení v návaznosti na přijetí krizových opatření ze strany Vlády ČR.  Informace naleznete na webových stránkách  Integrované dopravy Plzeňského kraje zde. Aktuální jízdní řády jsou po schválení zveřejněny v systému používaném cestujícími pro hledání JŘ a výběr spojení: IDOS

Od 12.4.2021  došlo k úplnému obnovení provozu veřejné linkové dopravy.


Omezení spojů drážní osobní dopravy. 

K omezení spojů v drážní osobní dopravě objednávané Plzeňským krajem od 1.3.2021 nedochází. Již před tímto datem byla redukována pouze kapacita souprav na lince P3 (Plzeň-Domažlice) a P1 (Pňovany - Plzeň - Horažďovice), nikoliv množství spojů. 

Od 6.3.2021 do odvolání dochází  k následujícím opatřením:

        Zrušeny do 14. 3. 2021(konec sezóny) budou níže uvedené vlaky sloužící primárně k přepravě turistů

              Sp 1702 (Plzeň hl. n. 7:00 – Železná Ruda-Alžbětín 9:00)
              Sp 1705 (Železná Ruda-Alžbětín 15:40 – Plzeň hl. n. 17:35)

        Všechny rychlíky v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín budou vedeny náhradní soupravou. V Klatovech bude nutno přestoupit!

        Informace naleznete na webových stránkách Integrované dopravy Plzeňského kraje  zde.

Od 8.5.2021 došlo k obnově pravidelného řazení  souprav na lince P3 (Plzeň- Domažlice) a P1 (Pňovany - Plzeň - Horažďovice).


REGULACE A NAŘÍZENÍ HEJTMANA V KRIZOVÉM STAVU

Nedošlo k vydání regulačních opatření v dopravě  realizovaných hejtmanem ani k vydání nařízení hejtmana. Jsou aplikována stávající opatření realizovaná na centrální úrovni.  


FACEBOOK INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKĚHO KRAJE


Aktuální informace k veřejné dopravě naleznou cestující též na facebooku IDPK.