Zápisy

Zápisy ze zasedání Výboru pro sociální věci ZPK (volební období 2020-2024)

Zápisy z jednotlivých zasedání naleznete v příloze.