Výbor pro sociální věci

Členové Výboru pro sociální věci

04. ledna 2021 11:12, aktualizováno 05. dubna 2022 12:03, Mgr. René Zeithaml


Předsedkyně výboru
Bc. Jitka Kylišová
Členové výboru
Lukáš Denk, DiS.
Věra Fenclová
František Jelínek
Ing. Jiří Lodr
Mgr. Miloslava Rutová
Drahuše Sekmilerová
Ing. Milena Stárková
Bc. David Šlouf, MBA
Irena Vítovcová
Bc. Radek Vyhnálek, MBA