Záležitosti národnostních menšin

Sčítání lidu, bytů a domů 2021

Český statistický úřad připravil Sčítání 2021 ve dvou fázích. První fáze proběhne od 27. března online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Kdo se do 9. dubna nesečte prostřednictvím internetu, bude muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu spolu s odpovědní obálkou doručí sčítací komisař. Listinné sčítací formuláře budou také k dispozici na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Součástí sčítacího formuláře bude také nepovinná otázka na národnost. Přestože se jedná o dobrovolný údaj, jeho vyplnění hraje v životě národnostních menšin významnou roli. Čím více lidí se k určité národnosti přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu bude tato národnostní menšina mít. Může tak například uplatňovat právo na zajištění výuky nebo na komunikaci s úřady ve svém jazyce a na uvádění názvů obce, jejích částí, ulic a označení veřejných budov v jazyce národnostní menšiny. To, kolik lidí se k dané národnostní menšině hlásí, může mít vliv také na rozsah její podpory z veřejných rozpočtů. Sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci "Sčítání21". Pro romskou národnostní menšinu byl vytvořen spot v romštině v rámci pořadu Českého rozhlasu "O Roma vakeren" - viz tento link: https://radiozurnal.rozhlas.cz/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021-prehledne-8443545

Jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ

Veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče upozorňující na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ. Letáky jsou vyhotoveny v české i romské verzi. Úvodní otázky uvedené v letáku vycházejí z reálných případů, s nimiž se ochránkyně setkává ve své praxi. Při práci v terénu bylo zjištěno, že romským rodičům chybí informace a přiložené letáky jsou považovány za nástroj, který může přispět ke zlepšení situace. Jedním z problematických bodů při zápisech romských dětí do základní školy a mateřské školy je fakt, že jejich trvalý pobyt často neodpovídá skutečnému bydlišti. Trvalý pobyt dítěte je přitom klíčový – dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu musí školka či škola přijmout vždy (pokud má volnou kapacitu), dítě nespádové přijmout nemusí. Trvalý pobyt je zároveň důležitý i pro přiznání dávky na bydlení (příspěvku na bydlení). Jak řešit situace s trvalým pobytem dítěte pomůže příloha „trvalý pobyt“. Odkaz: www.ochrance.cz

Zpráva z průzkumu názorů na dotační program zaměřující se na romskou integraci v Plzeňském kraji

Dokument obsahuje výsledky průzkumu zaměřeného na zjištění poptávky a požadavků potencionálních žadatelů o dotační program Plzeňského kraje v rámci romské integrace.

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Na základě objednávky Krajského úřadu Plzeňského kraje byla vypracována Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami. Realizátorem byla plzeňská regionální pobočka organizace Člověk v tísni, o.p.s. Cílem dokumentu bylo předložit příklady dobré praxe v oblasti sociálně integrační bytové politiky a rozbor bytových politik tří vybraných obcí Plzeňského kraje - Klatov, Nýřan, Rokycan. Projekt byl koncipován jako navyzující na Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje, jež byl realizován v roce 2011. Vznik Analýzy byl financován z dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2012.