Záležitosti národnostních menšin

Jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ

Veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče upozorňující na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ. Letáky jsou vyhotoveny v české i romské verzi. Úvodní otázky uvedené v letáku vycházejí z reálných případů, s nimiž se ochránkyně setkává ve své praxi. Při práci v terénu bylo zjištěno, že romským rodičům chybí informace a přiložené letáky jsou považovány za nástroj, který může přispět ke zlepšení situace. Jedním z problematických bodů při zápisech romských dětí do základní školy a mateřské školy je fakt, že jejich trvalý pobyt často neodpovídá skutečnému bydlišti. Trvalý pobyt dítěte je přitom klíčový – dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu musí školka či škola přijmout vždy (pokud má volnou kapacitu), dítě nespádové přijmout nemusí. Trvalý pobyt je zároveň důležitý i pro přiznání dávky na bydlení (příspěvku na bydlení). Jak řešit situace s trvalým pobytem dítěte pomůže příloha „trvalý pobyt“. Odkaz: www.ochrance.cz

Zpráva z průzkumu názorů na dotační program zaměřující se na romskou integraci v Plzeňském kraji

Dokument obsahuje výsledky průzkumu zaměřeného na zjištění poptávky a požadavků potencionálních žadatelů o dotační program Plzeňského kraje v rámci romské integrace.

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Na základě objednávky Krajského úřadu Plzeňského kraje byla vypracována Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami. Realizátorem byla plzeňská regionální pobočka organizace Člověk v tísni, o.p.s. Cílem dokumentu bylo předložit příklady dobré praxe v oblasti sociálně integrační bytové politiky a rozbor bytových politik tří vybraných obcí Plzeňského kraje - Klatov, Nýřan, Rokycan. Projekt byl koncipován jako navyzující na Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje, jež byl realizován v roce 2011. Vznik Analýzy byl financován z dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2012.