Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přeložka silnice II/187

obrazek
08. února 2022 12:29, Mgr. Vladimír Král

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 10. 1. 2022 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

„Podle § 3, ods. (1) zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ Vás žádáme o zaslání kopií níže uvedených dokumentů, týkajících se akce:
Přeložka silnice II/187- ‚Číhaň-Kolinec (č.j.: ŽP/10908/10, ŽP/12028/10):

  • Žádost o změnu stavby před jejím dokončením, pokud byla podána
  • Rozhodnutí nebo stanovisko správního orgánu o žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, pokud byly vydány.“


K žádosti KÚPK uvedl: Žádost o změnu stavby před jejím dokončením nebyla podána, a nebylo tak vydáno ani rozhodnutí nebo stanovisko správního orgánu k ní.