2020

Informace poskytnutá dle InfZ - z oblastí personalistiky, ekonomiky a veřejného zdraví

Dne 18. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti personalistiky, ekonomiky a oblasti veřejného zdraví ...

Informace poskytnutá podle InfZ - plnění smlouvy na veřejnou zakázku

Dne 28. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k plnění smlouvy na veřejnou zakázku zveřejněnou v Registru smluv. Informace byla dne 11. 1. 2020 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - počet petic, stížností, referend, vystoupení na ZPK

Dne 23. prosince 2020 obdržel KÚPK žádost o informace týkající se počtu petic a stížností, referend a vystoupení na ZPK. Informace byla poskytnuta dne 7. ledna 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace o příslušnosti

Dne 4. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 18. 12. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - počty uvolněných a neuvolněných členů RPK a výborů ZPK

Dne 8. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 12. 2020.